Ko`rishSolishtiring
Ko`rishSolishtiring
Ko`rishSolishtiring
Ko`rishSolishtiring
Ko`rishSolishtiring

Arralash mashinasi

Arralash mashinasi

Ko`rishSolishtiring

Arralash mashinasi

Arralash mashinasi

Ko`rishSolishtiring
Ko`rishSolishtiring
Ko`rishSolishtiring
$600
Ko`rishSolishtiring

Yog'och qayta ishlash

Kromkooblitsovka stanogi (30kg)

$800
Ko`rishSolishtiring
Ko`rishSolishtiring
X
Ishonch telefoni +998 90 433-05-50