title image
ПОРТАЛ КРАНИ (КОЗЛОВОЙ КРАН)

ПОРТАЛ КРАНИ (КОЗЛОВОЙ КРАН)

$28500
-
349 005 711 сум

app.man_line.body

ПОРТАЛ КРАНИ (КОЗЛОВОЙ КРАН)

app.man_line.char
Юк кўтариш имконияти: 10 тонна
Оралиқ кенглиги: 15 метр
Кўтариш тезлиги: 7 метр/мин
Кучланиш: 380В / 50Гц / 3фаза
Темир йўл узунлиги: 200 метр